Kandydat

Kierunki Kształcenia

Rekrutacja

Limity przyjęć w roku akademickim 2021/22

 • Studia I stopnia

  Inżynieria Systemów Biotechnicznych

  • studia stacjonarne – 75 osób

   

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • studia stacjonarne – 105 osób

   

  Technologie Energii Odnawialnej

  • studia stacjonarne – 75 osób
 • Studia II stopnia

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • studia stacjonarne – 75 osób

   

  Technologie Energii Odnawialnej

  • studia stacjonarne – 45 osób

Minimalne progi punktowe na studia stacjonarne I stopnia

 • Technologie Energii Odnawialnej

  Technologie Energii Odnawialnej Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
  rok akademicki 2012/13 68,0 70,0 67,2
  rok akademicki 2013/14 68,0 68,6 67,2 66,0 65,8
  rok akademicki 2014/15 56,0
  rok akademicki 2015/16 62,0 60,0 57,4 56,0
  rok akademicki 2016/17 53,2 67,2 67,2
  rok akademicki 2017/18 60,2 60,2 63,0
  rok akademicki 2018/19 51,8 67,2 58,8
  rok akademicki 2019/20 52,0 56,0
  rok akademicki 2020/21 47,60 —-   —- —- —-
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
  rok akademicki 2012/13 61,6 68,6 67,2 67,2 67,2
  rok akademicki 2013/14 58,0 70,0 68,6 65,8 67,2
  rok akademicki 2014/15 40,6 60,2 60,0 56,0 57,4
  rok akademicki 2015/16 43,0 65,8 63,0 61,6
  rok akademicki 2016/17 44,8 61,6 61,6
  rok akademicki 2017/18 51,8
  rok akademicki 2018/19 53,2 64,4 63,0
  rok akademicki 2019/20 23,8 62,0
  rok akademicki 2020/21 37,80 56,00 —- —- —-
 • Inżynieria Systemów Biotechnicznych

  Inżynieria Systemów Biotechnicznych Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
  rok akademicki 2015/16 21,0 51,8 52,0 56,0
  rok akademicki 2016/17 21,0 44,8 53,2
  rok akademicki 2017/18 22,4 57,4 57,4
  rok akademicki 2018/19 22,4 46,2 44,8
  rok akademicki 2019/20 26,6 46,2 23,8 —-
  rok akademicki 2020/21 21,00 21,00 —- —- —-