Półfinał konkursu Wielkie Wyzwanie Energia z udziałem Studenta Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW

Od lutego 2021 roku trwały prace zespołu badawczego, którego członkiem jest Student Wydziału Inżynierii Produkcji – Pan Kacper Bieliński. W skład zespołu wchodzą 3 osoby, oprócz Pana Kacpra w zespole jest reprezentant Politechniki Warszawskiej oraz reprezentantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nazwa zespołu to πgeon. Prace odbywały się pod patronatem Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji. Pan Kacper wraz z zespołem zbudował prototyp turbiny wiatrowej w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Wielkie Wyzwanie Energia. Student uzyskał dofinansowanie do budowy prototypu turbiny wiatrowej od Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Opiekunem Koła Naukowego, pod którego szyldem powstawał prototyp, jest dr. inż. Joanna Aleksiejuk-Gawron – pracownik Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Wsparcia technicznego i merytorycznego studentom udzielał Pan Jarosław Olejnikowski.

Prototyp zbudowanej przez zespół turbiny wiatrowej zakwalifikował się do półfinału konkursu! Półfinał odbył się na płycie Stadionu Narodowego w Warszawie 15 października 2021. W trakcie Półfinałów przeprowadzono Testy półfinałowe 50 prototypów. Test półfinałowy polegał na zademonstrowaniu działania prototypu i pomiaru wytwarzanej przez niego energii elektrycznej w warunkach sztucznego wiatru. Po zamontowaniu przez Uczestnika prototypu w miejscu, w którym ustawiono generator wiatru (stanowiska od 1 do 10), każdy Prototyp podłączono do instalacji pomiarowej. Następnie, na każdy prototyp nawiano wiatr o prędkości 8 m/s przez 10 minut, a po tym czasie wiatr o prędkości 3 m/s przez 10 minut.

Prototyp zespołu wytwarzał energię elektryczną i przeszedł testy pozytywnie. Niestety, zespół πgeon nie zakwalifikował się do finałowej 10-tki Prototypów. Półfinał konkursu jest dużym sukcesem zespołu oraz Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji.

IMG_7250