Sylwetki studentów i absolwentów

Piotr Powałka

absolwent kierunku Technika Rolnicza i Leśna na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW w Warszawie
piotr-powalka
pawel-nowakowski-amc-310x310

Paweł Nowakowski

absolwent wydziałów Mechaniki na Uniwersytecie Louis Pasteur w Strasbourg’u, Budowy Samochodów na Politechnice Warszawskiej oraz Inżynierii Produkcji na SGGW w Warszawie

Michał Prząda

absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji, rocznik 2012. Autor pracy inżynierskiej na temat agregatów kogeneracyjnych. Otwarty i ukierunkowany na rozwój osobisty
michal-przada-310x413
dominika-rodzos-310x206

Dominika Rodzoś

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji, rocznik 2006. Obroniła pracę magisterską nt. ładowarek czołowych pracujących na składnicy w Pilawie. Zawsze pomocna i pozytywnie nastawiona do życia.

Dariusz Kotański

Studia na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW ukończył w roku 1994. Na 5 roku studiów pracował jako asystent – stażysta a po ukończeniu studiów jako asystent w Zakładzie Motoryzacji Rolnictwa WTRiL.
krzysztof-kotanski
krzysztof-luszczyk-lukomet

Krzysztof Łuszczyk

studia rozpoczął na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. W połowie drugiego semestru, korzystając z “wolnego wstępu” przeniósł się na Oddział Mechanizacji Rolnictwa przy Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej – SGGW.