Wydział Inżynierii Produkcji

Będąc jednym z wydziałów największej i najstarszej uczelni rolniczej w Polsce, nasze wysiłki w zakresie kształcenia ukierunkowujemy na procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym. Dążymy do tego aby nasz absolwent był inżynierem kompetentnym, rozumiejącym istotę rozwiązań inżynieryjnych i ich odniesienia do obiektów przyrodniczych. Sfera dydaktyki jest nierozerwalnie związana z badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie techniki, technologii, organizacji i zarządzania produkcją w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, leśnictwie oraz wykorzystania surowców biologicznych jako źródeł energii. Naszym badaniom przyświeca idea zrównoważonego rozwoju oraz szczególna troska o człowieka oraz zachowanie stanu środowiska naturalnego jako najwyższej wartości dla ludzkości.

Wydział Inżynierii Produkcji

Życie wydziału

Oferta pracy Kingspan

Oferta pracy Kingspan Kingspan to światowy lider w produkcji wysokiej jakości, zintegrowanych systemów paneli izolacyjnych. Nasze panele są cenione za doskonałe właściwości izolacyjne oraz łatwość instalacji, pomagając budynkom osiągnąć wysoki poziom efektywności energetycznej. Dodatkowo, w Kingspan, przykładamy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju, co odzwierciedla się w naszym podejściu do produkcji. Stosujemy innowacyjne metody, aby w […]

WEBInobranie w SGGW - Technologie Energii Odnawialnej

Wysoki poziom nauczania, doskonale wyposażone laboratoria, zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia WIP SGGW.

Zapraszamy!

Informacje praktyczne

Nasze instytuty