Wydział Inżynierii Produkcji

Będąc jednym z wydziałów największej i najstarszej uczelni rolniczej w Polsce, nasze wysiłki w zakresie kształcenia ukierunkowujemy na procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym. Dążymy do tego aby nasz absolwent był inżynierem kompetentnym, rozumiejącym istotę rozwiązań inżynieryjnych i ich odniesienia do obiektów przyrodniczych. Sfera dydaktyki jest nierozerwalnie związana z badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie techniki, technologii, organizacji i zarządzania produkcją w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, leśnictwie oraz wykorzystania surowców biologicznych jako źródeł energii. Naszym badaniom przyświeca idea zrównoważonego rozwoju oraz szczególna troska o człowieka oraz zachowanie stanu środowiska naturalnego jako najwyższej wartości dla ludzkości.

Wydział Inżynierii Produkcji

Życie wydziału

Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia

Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia Uprzejmie informujemy, że ruszyła rekrutacja na studia II stopnia, na kierunki rozpoczynające się od semestru letniego. Kandydaci mogą rejestrować w nowym systemie rekrutacyjnym IRK. Termin rejestracji i wyboru kierunku studiów upływa: – dla studiów prowadzonych w języku polskim w dniu 31.01.2022 r. – dla studiów prowadzonych w języku angielskim […]

Wysoki poziom nauczania, doskonale wyposażone laboratoria, zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia WIP SGGW.

Zapraszamy!

Informacje praktyczne

Nasze instytuty